Milan Černík - hromosvody, Praha 5

Revize hromosvodů

Hromosvody, montáž hromosvodů Milan Černík, Praha, revize hromosvodů Aktivní hromosvody, montáž a revize

Revize hromosvodů

Milan Černík s třicetiletou praxí v oboru montáže a revize hromosvodů zajišťuje komplexní služby. Pokud potřebujete provést revizi hromosvodu, obraťte se na mne, poradím Vám a odhadnu cenu revize hromosvodu podle členitosti střechy budovy. Revizi hromosvodů doporučuji nenechávat na poslední chvíli, mohu mít obsazené termíny.

Revize hromosvodů

Každý stavební objekt je potřeba chránit před úderem blesku, to je každému jasné. Aby hromosvod fungoval, je potřeba provádět pravidelnou revizi hromosvodu. Revize hromosvodů se musí provádět ve lhůtách daných v revizní zprávě, to je 2 až 5 let. Vlastní revizní výkon probíhá takto:

  • začneme vizuální prohlídkou soustavy hromosvodu, zkoušky spojů a úplnosti soustavy
  • následně rozpojíme zkušební svorky a u každého zemniče je proměříme zemní odpor
  • pokud zemní odpor hromosvodu vykazuje hodnoty vyšší než 10 či 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsanou hodnotu

Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách Vám dává jistotu funkčnosti celé soustavy hromosvodů. Nerevidovaný objekt sice může mít hromosvod taky funkční, ale když dojde k úderu blesku, můžete mít dost velké potíže s pojišťovnou.

Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic. A prošlá revizní zpráva hromosvodu je pro něj vítanou situací a vidina tučné pojistky se Vám rozplyne. Taková je praxe.

Cena revize se odvíjí od velikosti a členitosti střechy objektu. U rozsáhlých objektů se kalkuluje smluvně. Pro odhad ceny revize hromosvodu mne kontaktujte.

Jak na hromosvody

Hromosvody by měly být vždy v bezvadném pořádku, aby při nečekaném úderu blesku dokázaly budovu a majetek spolehlivě ochránit. Naše firma Vám může nabídnout revizi instalovaného hromosvodu. Při této revizi vždy pečlivě proměříme všechny parametry důležité pro ochranu a předáme Vám revizní zprávu. Hromosvod pokud nevyhovuje můžeme vyměnit nebo na novostavbách instalujeme hromosvody nové.