Milan Černík - hromosvody, Praha 5

Klasické hromosvody, montáž hromosvodů

Hromosvody, montáž hromosvodů

Montáže klasických hromosvodů

Milan Černík, Praha 5 nabízí montáž běžných hromosvodů pro zabezpečení staveb a budov. Montáž hromosvodů provádím 30 let ajsem v tomto oboru specialista. Na montáže hromosvodů poskytuji záruky, jednám na rovinu a férově. I proto se ke mně pro montáž hromosvodu moji klienti vracejí .

Hromosvody klasicé

Jako mnohaletý montér pracující v oboru ochrany proti atmosférické elektřině doporučuji hromosvody na každou budovu, protože blesk může udeřit kdykoliv. Hromosvody máme klasické a aktivní. Klasické hromosvody postačí ve většině případů. Aktivní hromosvody jsou technicky pokročilejší variantou, která by měla poskytnout o něco lepší stupeň zabezpečení než hromosvody klasicé, ale ve většině případů není nutné po nich sáhnout.

Klasické hromosvody

Nečekejte až Vás blesk najde a zapálí Vám střechu nad hlavou ! Hromosvody jsou dobrou a dávno ověřenou ochranou proti blesku. Objednejte si u nás montáž hromosvodu pro Váš dům či jakoukoliv jinou budovu.

Hromosvody, přesnější terminologií bleskosvody tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a svést ho mimo budovu do země. Hromosvody, jsou zařízení poskytující budově základní ochranu před zásahem blesku.

Provádím montáže hromosvodů (montáže bleskosvodů) na objektech, kde by výboj blesku mohl ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit závažnou poruchu či způsobit významné škody. K montáži hromosvodu se dále přistupuje v případě objektu těsně sousedícího s dalšími objekty, které by případě zásahu blesku mohl ohrozit požárem.

Montáže hromosvodu zajistím v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně objektů.

Jak objednat montáž hromosvodu

Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte mne telefonicky nebo emailem.,

Jak na hromosvody

Hromosvody by měly být vždy v bezvadném pořádku, aby při nečekaném úderu blesku dokázaly budovu a majetek spolehlivě ochránit. Naše firma Vám může nabídnout revizi instalovaného hromosvodu. Při této revizi vždy pečlivě proměříme všechny parametry důležité pro ochranu a předáme Vám revizní zprávu. Hromosvod pokud nevyhovuje můžeme vyměnit nebo na novostavbách instalujeme hromosvody nové.