Milan Černík - hromosvody, Praha 5

Úder blesku

Hromosvody, montáž hromosvodů Milan Černík, Praha, revize hromosvodů

Hromosvody chrání

Úder blesku dokáže zničit majetek i životy a lidé se blesku od nepaměti báli. Spolehlivou ochranu před úderem blesku představují klasické hromosvody, nebo jejich mladší a výkonnější bráchové - aktivní hromosvody. Každá budova na území ČR by měla být chráněna před úderem blesku odpovídajícím a dobře nadimenzovaným hromosvodem resp. systémem hromosvodů. Přijďte si k nám na firmu popovídat o účinné ochraně proti úderu blesku.

Podmínky pro vznik blesku

Naše firma se zabývá po celou dobu své existence ochranou před úderem blesku, takže o podstatě a chování blesků něco víme. Blesk ve své podstatě není nic jiného než silný elektrostatický výboj který vzniká samovolně jako přírodní živel o obrovské síle obvykle během letní bouřky.

Bleskový elektrický výboj při svém průběhu ozáří okolí záplavou intenzivního světla. Blesk si vytvoří vodivé kanály mezi mrakem a zemí. Elektřina procházející těmito vodivými kanály rychle zahřívá vzduch, který por obrovským tlakem expanduje do okolí a vzniká silný charakteristický zvuk hromu. Hrom dokáže nahnat skutečnou hrůzu, ale není nebezpečný. Nebezpečný je samotný elektrický výboj blesku o ohromné energetické síle.

Vzduch se při blesku ohřeje na velmi vysokou teplotu. Blesk buďto práskne do země jednou jedinou drahou, nebo se rozdělí po cestě na několik menších dílčích blesků. Jedná se o rozvětvený výboj blesku.

Blesky mohou vznikat i uvnitř jednoho mraku, takové jednoduché blesky mají názeví plošné a pozorovatelé je za bouřky vidí jako světelné záblesky. Blesky mohou mít velmi extravagantní tvary i neobvyklé rozměry, vždy záleží na klimatických podmínkách.

Proces eskalace blesku

Co se v mraku za bouřky děje, že dojde k tak markantnímu projevu síly přírodních živlů - blesku není ještě dokonale jasné. Co je teď jasné je, že před vlastním výbojem se v mraku od sebe oddělí kladné a záporné náboje - hovoříme o tzv. separaci kladných a záporných nábojů v mraku. Mechanismus procesu stále zkoumají vědci na příslušných fyzikálních ústavech, ale jedna teorie již byla vědeckou obcí akceptována jako pravděpodobná - teorie polarizačního mechanismu.

Má se za to, že tento mechanismus má 2 složky:

  • padající kapky ledu a deště se elektricky polarizují během průchodu přírodním elektrickým polem atmosféry
  • srážející se ledové částice se nabíjejí elektrostatickou indukcí

Teď si představte, že kladně nabité krystaly chtějí stoupat vzhůru a vytváří kladný náboj na vrcholku mraku, zatímco naopak záporně nabité krystaly a kroupy padají do spodní části mraku. Takto se vysvětluje jak vzniká oblast se záporným nábojem.Takto může dojít ke vzniku blesku mezi dvěma mraky. Většina blesků za bouřky vzniká takto mezi mraky a my hromosvodáři s tím nemáme problém.

Blesk mezi mrakem a zemí

Lidé mají problém až když práskne blesk z mraku n azem, kde si vyhledá nějaký komín, kostelní věž nebo strom pod nímž odpočívají vesniřčané. Blesk mezi mrakem a zemí je méně častý, zato ale o to nebezpečnější. Některé mraky totiž nevytvoří dost ledových krystalů, potom nevytvoří ani dostatečné množství nábojové separace pro vznik blesku uvnitř mraku.

Pokud nakonec dojde k nahromadění kladných a záporných nábojů, a když elektrické pole hodně intenzivně zesílí, pak nastane elektrický výboj mezi mraky nebo mezi mrakem a zemí, doprovázený obvykle ohlušujícím hromem.

Jak se vzduch ionizuje a stává se vlivem silného elektrického pole vodivým zde nebudu detailně rozvádět - to je parketa pro teoretické fyziky. Podstatné je, že blesk si vytvoří vodivý kanál a vybije veškěrou nahromaděnou energii ve zlomku sekundy.

Ochrana před bleskem

Pokud se chcete skutečně spolehlivě chránit pžed úderem blesku, kontaktujte naši společnost pro nezávaznou konzultaci. Doporučíme Vám vysoce účinnou ochranu založenou na hromosvodech té nejvyšší kvality.

 

Jak na hromosvody

Hromosvody by měly být vždy v bezvadném pořádku, aby při nečekaném úderu blesku dokázaly budovu a majetek spolehlivě ochránit. Naše firma Vám může nabídnout revizi instalovaného hromosvodu. Při této revizi vždy pečlivě proměříme všechny parametry důležité pro ochranu a předáme Vám revizní zprávu. Hromosvod pokud nevyhovuje můžeme vyměnit nebo na novostavbách instalujeme hromosvody nové.