Milan Černík - hromosvody, Praha 5

Aktivní hromosvody

Hromosvody, montáž hromosvodů Milan Černík, Praha, revize hromosvodů Aktivní hromosvody, montáž a revize

Aktivní hromosvody

Milan Černík, Praha 5 montážní technik s dlouhodobou praxí doporučuje instalaci aktivního hromosvodu. Aktivní hromosvody zajišťují vyšší bezpečnost před bleskem. Pro více informací o aktivních hromosvodech mne můžete kontaktovat.

Hromosvody

Firma Hromosvody Černík zajišťuje montáž a revize pro aktivní hromosvody v Praze a Středočeském kraji. Aktivní hromosvody chrání objekty a areály před bleskem a atmosférickou elektřinou efektivnějším mechanismem než klasické. Dodáváme aktivní hromosvody včetně projektu a montáže. Aktivní hromosvody si můžete objednat s naší pomocí, doporučíme Vám vhodný typ pro váš objekt. Aktivní hromosvody jsou v součané době technologicky velmi zajímavou alternativou ke klasickým.

Jak funguje aktivní hromosvod

Není Vám znám princip aktivního hromosvodu? Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tím "nabízí" vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku. Jedá se zde o tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje. Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky.

Aktivní hromosvody PREVECTRON

Aktivní hromosvody PREVECTRON se v České republice instalují již cca deste let. Ve Francii slavila společnost vyrábějící aktivní hromosvody nedávno 50 let své existence a svůj produkt - aktivní hromosvod PREVECTRON neustále zlepšuje.

Aktivní hromosvody se často montují na největší a nejdražší objekty a stavby, kde je množsví drahé elektroniky, ale i na stavby pojímající velké množství osob jako jsou stadióny, plavecké bazény, a sportoviště. Aktivní hromosvody jsou minimálně stejně účinné jako hromosvody klasické, v mnoha případech dokonce účinnější a v některých případech se kombinují oba systémy - hromosvody klasicé a hromosvody aktivní.

Možnost používání aktivních hromosvodů v ČR

Podle platných norem je možné aktivní hromosvody (tzv. jímače E.S.E.) bez problémů instalovat na jakékoliv stavební objekty. Je tedy na vůli investorů stavebních objektů, zda zvolí hromosvod klasický či hromosvod aktivní.

Jak objednat montáž aktivního hromosvodu

Neř se do instalace aktivního hromosvodu pustíte, doporučuji mne kontaktovat a celou instalaci hromosvodu prokonzultovat. Ne vždy je sáhnutí po aktivním hromosvodu optimální.

Zastihnete mne denně na telefonu nebo emailu, kontaktujte mne.

Jak na hromosvody

Hromosvody by měly být vždy v bezvadném pořádku, aby při nečekaném úderu blesku dokázaly budovu a majetek spolehlivě ochránit. Naše firma Vám může nabídnout revizi instalovaného hromosvodu. Při této revizi vždy pečlivě proměříme všechny parametry důležité pro ochranu a předáme Vám revizní zprávu. Hromosvod pokud nevyhovuje můžeme vyměnit nebo na novostavbách instalujeme hromosvody nové.